บีเอสทีอี มอบเงินกองทุนบีเอสทีอี 10 ล้านบาท ให้แก่รองผู้ว่าฯ จังหวัดระยอง เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส  จำกัด แสดงเจตนารมณ์ที่จะรับผิดชอบดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การดูแลทั่วถึงทุกคนและเป็นไปอย่างยุติธรรม จึงได้จัดตั้งเป็นกองทุนบีเอสทีอี ในวงเงิน 10 ล้านบาท…

บีเอสทีอีเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย; เฝ้าระวังน้ำ-อากาศ ไม่พบความผิดปกติ

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (บีเอสทีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าในการให้การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า ในระหว่างที่รอการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาการเบิกจ่ายกองทุน     บีเอสทีอี 10 ล้านบาท…
1 50 51 52