Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

RAC ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขณะนี้มีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย   ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่และ สร้างความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน... 

ศูนย์วิชาการ RAC จับมือ 6 มหา’ลัยดัง พาน้องสัมผัสชีวิตในรั้วมหาลัยก่อนใคร

ศูนย์วิชาการ RAC ได้ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยจัดโครงการ RAC Summer Camp 2012  ขึ้นพร้อมกันในมหาวิทยาลัยในประเทศได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...