กองทุนสื่อ เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งท้ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) ประกาศความสำเร็จ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค…

เดอะพราว บายพาส–ราชบุรี จัดโปรโมชันสุดพิเศษ Big sale รับเต็ม max 6-7 สิงหาคม นี้

บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2–สมุทรสาคร…

ส่องฮ่องกง มองไต้หวัน รู้ใจจีน ฝ่าฟันการค้ายุคโควิด 19 เวที เสวนาออนไลน์ NEA BizTalk Series ก้าวทันการค้าโลก

NEA ชวนผู้ประกอบการไทย “ส่องฮ่องกง มองไต้หวัน รู้ใจจีน ฝ่าฟันการค้ายุคโควิด 19” ในเวที เสวนาออนไลน์ “NEA…

ปลุกพลังสื่อสร้างสรรค์ TMF POWER FOR CHANGE

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลุยอีสาน ปักหมุดอุดรธานี เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) เดินหน้า โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค…

NEA BizTalk Series : ก้าวทันการค้าโลก จัดเสวนาออนไลน์ หุ้นส่วนการค้า เชื่อมสัมพันธ์ตลาดอาเซียน

“อาเซียน” เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ เป็นตลาดที่ผู้บริโภคภายในประเทศมีกำลังซื้อสูง และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) จัด โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค…

TBCSD รวมพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

PPP Plastics ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)…

ภาคธุรกิจไทย TBCSD กับพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เตรียมเปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคใต้ นครศรีธรรมราช…
Life Director ผู้กำกับชีวิต

Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ) ปลุกพลังบวกเยาวชนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ…
1 2 3 10