Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฯพณฯ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี พบกับคณะผู้แทนจากสถาบันเอไอที

ฯพณฯ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี พบกับคณะผู้แทนจากสถาบันเอไอที เมื่อเร็วๆนี้ (15 มี.ค.) ฯพณฯ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (ที่ 3 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี...