Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคเพื่ออนาคตการศึกษาของเด็กไทยกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

อนาคตของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร? ร่วมบริจาคกับคีนันในโครงการ Innovation Camp คุณรู้ไหมว่ามีเด็กไทยอีกหลายคนที่เขาก็มีความฝันเหมือนกัน แต่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสานฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง มาร่วมบริจาคกับคีนันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กไทยในการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะทางด้านสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ...