Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์และตราสัญลักษณ์ 100 ปี เลี่ยงเชียง LC AWARD ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปีเลี่ยงเชียง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.lc2u.com/lcaward/?p=33 ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบธีมเว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.lc2u.com/lcaward/?p=29   ดูกติกาการเข้าร่วมประกวดทั้งหมดได้ที่นี่...