Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษาภาคใต้และภาคกลางทุกจังหวัด ทั้งเครือข่ายฯ เดิมรวมถึงโรงเรียนที่สนใจสมัครเครือข่ายฯใหม่...