Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

จีโนซิสเปิดหลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (25-26 มิ.ย. 55)

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับวันอบรม วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบสำหรับทุกคนที่ต้องการ...