Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

OKMD ประกาศผล 6 สุดยอดธุรกิจที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 2554 รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ประกาศผล 6 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ สาขางานฝีมือและหัตถกรรม และสาขางานออกแบบ ที่ได้รับการคัดเลือกรับ... 

ซี อี ซี ร่วมยุติความรุนแรงในสตรี สนับสนุนการผลิตหนังสั้นสะท้อนสังคมของเสถียรธรรมสถาน 3 แสนบาท

มร. จอห์น   กริฟฟิทธ์    กรรมการผู้จัดการ  (คนที่ 2 จากขวา)   และนายกำธร  วังอุดม (คนขวาสุด)  ที่ปรึกษาบริษัท   ซีอีซี  อินเตอร์เนชั่นแนล   ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)...