Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP-TEPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการการรับสมัครคัดเลือกตรงของโครงการฯ (เพิ่มเติม) ช่วงเวลาการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ยื่นเอกสารวันสอบสัมภาษณ์) 16 – 30 พ.ค. 2555 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน...