Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรมจัดสัมมนา “เจาะลึกการคืนอากรมาตรา 19 ทวิและการชดเชยค่าภาษีอากร” รู้ทันกฎหมายส่งออกได้คืนภาษี อย่างไร?

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “เจาะลึกการคืนอากรมาตรา 19 ทวิ และการชดเชยค่าภาษีอากร” หวังสร้างความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง... 

สถาบันฝึกอบรมฯ พร้อมแล้ว! กับหลักสูตรผู้ส่งออก “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 119”

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดฝึกอบรม “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 119”  วันที่ 21-25 มกราคม 2556 ค่าสมัครท่านละ 5,000 บาท สำรองที่นั่งด่วน... 

เรียนรู้เทคนิคเจรจาการค้า สู่ความสำเร็จธุรกิจส่งออก

กรมส่งออก แนะเทคนิคเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมเข้มผ่านระบบ e-Leanning จับมือกูรูส่งออกมือฉกาจ ให้ความรู้แบบจัดเต็ม มั่นใจปั้นผู้ส่งออกสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน... 

ยกระดับเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้โดนใจลูกค้ารับ AEC

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  แนะกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป สนองความต้องการผู้บริโภครับ AEC จัดสัมมนาใหญ่ “การพัฒนาเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับโอกาสในตลาด... 

สถาบันฝึกอบรมฯ จัดสัมมนา “ความเชื่อ ความจริง โอกาสและความท้าทายของผู้ส่งออกไทยในการเข้าสู่ AEC”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่อง “ความเชื่อ ความจริง โอกาสและความท้าทายของผู้ส่งออกไทยในการเข้าสู่ AEC” หวังปูทางสู่ตลาดอาเซียน... 

สถาบันฝึกอบรมฯ แนะผู้ประกอบการรู้เทคนิค “การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก” ผ่านระบบ e-Learning

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้... 

สถาบันฝึกอบรมฯ จัดสัมมนา “”ศักยภาพสินค้าแฟชั่นในตลาดญี่ปุ่น”

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา เรื่อง “ศักยภาพสินค้าแฟชั่นในตลาดญี่ปุ่น” หวังไทยเป็นผู้นำด้านสินค้าแฟชั่นในตลาดญี่ปุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   นายเอกฉัตร... 

กรมส่งเสริมการค้า แนะช่องลุยกัมพูชา

จัดสัมมนาใหญ่ “โอกาสของธุรกิจไทยในกัมพูชา” หวังสร้างนักธุรกิจไทย โตนอกบ้านอย่างแข็งแกร่ง รับ AEC   รายงานข่าวจากสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ... 

กรมส่งเสริมการค้าฯระหว่างประเทศ จัดเสวนา “เจาะลึกตลาดจีน” ฟรี

  เปิดมุมมองเซียน เจาะลึกรายมณฑล หวังสร้างโอกาสผู้ส่งออกไทย กระจายสินค้ามากขึ้น รับกระแสจีน สู่เบอร์ 1 ของโลก   สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ... 

เขียนสัญญาซื้อ-ขายได้รัดกุม แต่งตั้งผู้แทนการค้าได้ถูกต้อง

  สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตร E-learning “การทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศและแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย” รุ่นที่ 6 หวังเติมเต็มความรู้...