Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กทม. เปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2010”

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2010” งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีหลากหลายชนิดทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง... 

มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2010

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 17.00 น.                หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร...