Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้ว iPad App สำหรับเด็กๆ : Pin Pin ปิ๊น ปิ๊น ขอทาง

พบกับ App ฝีมือคนไทยเพื่อเด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินไปกับรถยนต์ประเภทต่างๆ ถึง 10 ชนิด พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถและการใช้งานรถยนต์ชนิดนั้นๆ...