Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว “เรารักบางบาล”

มูลนิธิที่อยู่อาศัยมีกำหนดจะจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “เรารักบางบาล” เพื่อสนับสนุนโครงการ Habitat Thailand Youth BUILD 2012 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13:00-15.00 น. ณ  Good...