Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

PIM Tutor Fest 2011 “เตรียมพร้อมสอบเข้าคณะโดนใจมหาลัยในฝัน”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับบริษัท ซี พีออล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันแนะแนวการศึกษา UNOGO จัดโครงการ PIM Tutor Fest 2011″เตรียมสอบเข้าคณะโดนใจมหาลัยในฝัน”  Read More →