Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานงานแสดงสินค้านานาชาติด้านโลจิสติก เทเลเมติคส์ และการขนส่งสินค้า Transport Logistic China 2012

หอการค้าเยอรมัน – ไทย ในฐานะผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Messe Muenchen GmbH ผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลกในประเทศเยอรมนี ร่วมกับ  Shanghai New International Expo Co.,Ltd. และ Munich Trade Fairs... 

Productronica 2011 งานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์

หอการค้าเยอรมัน – ไทย ในฐานะผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Messe Muenchen GmbH ผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลกในประเทศเยอรมนี อาทิเช่น bauma, bau, electronica, ispo และอื่นๆ มีความภูมิใจขอนำเสนองาน...