Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครด่วน! 3 วันสุดท้าย Genius Academy Season 2

  Genius Academy 2018 กับเส้นทาง 150 วัน ยกระดับผู้ประกอบการ SME OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ปั้นฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ หลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวที่จะสอนให้คุณเป็น... 

เปิดรับสมัคร Online แล้ว Genius Academy Season 2

Genius Academy 2018 กับเส้นทาง 150 วัน ยกระดับผู้ประกอบการ SME OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ปั้นฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ หลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวที่จะสอนให้คุณเป็น... 

เปิดรับสมัคร Online แล้ว Genius Academy 2018

     Genius Academy 2018 กับเส้นทาง 150 วัน ยกระดับผู้ประกอบการ SME OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ปั้นฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ หลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวที่จะสอนให้คุณเป็น... 

Genius Academy 2018 ยกระดับผู้ประกอบการ SME OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย สู่การเป็นอัจฉริยะด้วยวิธีแบบอัจฉริยะ

         การกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอัจฉริยะ ซีซั่น 2 ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ หลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร สอนด้วยอัจฉริยะในวิธีแบบอัจฉริยะ...