Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ครั้งที่... 

RDPB CAMP รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่... 

RDPB CAMP รุ่นที่ 2 ที่จันทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่... 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ที่อ่าวคุ้งกระเบน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่... 

ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP 2 ที่เขาหินซ้อน

สำนักงานกปร. จัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB CAMP) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่... 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 2

               สำนักงานกปร. จัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 2 ชวนวัยรุ่น นิสิต นักศึกษาร่วมสานต่อพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ด้วยการตอบรับที่ดี  ...