Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าอีสานเทรดแฟร์สู่อาเซียน

  จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าภาพนำกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ...