Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบทุนการศึกษาพระราชทาน “ทุนการศึกษา สมเด็จย่า’90” ประจำปี 2561 จำนวน 473 ทุน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนีของสถาบันพระบรมราชชนก... 

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 2561 รักษาภาวะมีบุตรยาก ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมีคุณภาพ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบสนับสนุนการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมีคุณภาพ รองรับวิกฤติในอนาคตที่ต้องอาจเผชิญกับปัญหาหลายอย่างจากสาเหตุประชากรมีน้อย... 

บี.กริม “เพิ่มเสือ – ฟื้นป่า” ร่วมกับ WWF – ประเทศไทย จัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน... 

บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

  บี.กริม WWF – ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) และ Asian Tigers Mobility จับมือจัดกิจกรรมโรดโชว์ “Save the Tigers Roadshow” ที่ โรงเรียนบางกอกพัฒนาเป็นที่แรกในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่... 

บี.กริม–เมอร์ค รวมพลังปลูกชีวิตให้ป่าชายเลน

บี.กริม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2561 “Together We Grow 2018 : Help Grow Mangrove Forest Life – ปลูกชีวิตให้ป่าชายเลน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่าที่เมอร์ค ประเทศไทย... 

บี.กริม จัดบรรยาย “Mindfulness and Leadership” ให้ผู้บริหาร และ พนักงาน

ยองเจ มิงยูร์ ริมโปเช ธรรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมาธิ โดยผสมผสานพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ...