Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ ออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5% ต่อปี

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์... 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย... 

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104 โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคโลหิต... 

เดินสายมอบโชคทองครั้งที่ 3

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ  มอบรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ให้กับผู้โชคดี 25 ท่าน จากการจับรางวัลครั้งที่ 3 ในแคมเปญ... 

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... 

ชวนคนไทยร่วมปิดไฟ ลดโลกร้อน Earth Hour 2019

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา นำทีมพนักงานเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “Earth Hour 2019” ด้วยการรวมพลังปิดไฟให้โลกพัก…เพื่อลดโลกร้อน... 

เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย  ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษภายใต้แบรนด์ดั๊บเบิ้ล... 

มอบทองถึงที่ กับแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold

นายชาญวิทย์  จารุสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ  เดินทางมอบรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน... 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขตภาคใต้และภาคกลาง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคใต้และภาคกลาง เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก”... 

กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better paper Better World ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน...