Home » ท่องเที่ยว » ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่

ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่

ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe
60 Plus Bakery & Cafe  : คาเฟ่ที่ขนมและเครื่องดื่มผลิตโดยผู้พิการ

เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้พิการ และยังเป็นร้านขนมปัง คาเฟ่ และชอคโกแลตไทยแท้แห่งแรกในประเทศไทย ที่ทำโดยคนพิการ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้ ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 9.30 น. เปิด ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ณ ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ทำเนียบรัฐบาล
APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe

ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้คนพิการและออทิสติก

Cafeโครงการ 60+ พลัส เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่
เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทำธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมซึ่งมีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อคนพิการ การจ้างงาน และการเพิ่มโอกาสในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการของคนพิการ โครงการ 60+ พลัสและคาเฟ่ เป็นการนำยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ “ทำสิทธิ์ให้เป็นจริง” สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยจัดฝึกอบรมปฏิบัติงานให้กับคนพิการ ในโครงการต้นแบบในภาคธุรกิจอาหารตั้งแต่ปี 2557
โดยใช้ชื่อว่า 60+พลัส เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่
คำว่า 60 นั้น เป็นสัญลักษณ์คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ส่วน+นั้นคือ ทรงพระเจริญในการเปิดโครงการนั้น ได้คิดค้นขนมพิเศษ เป็นขนมที่มีที่ร้าน 60+พลัสที่เดียว..และเป็นซิ๊กเนเจอร์ของร้านด้วยนะครับ.โดยบริษัท ไทย ยามาซากิ (Thai Yamazaki) และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสถานเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ความพิเศษของร้านคือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายทุกประเภท เช่น ผู้พิการทางร่างกาย ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางจิต ออทิสติก สติปํญญา และการเรียนรู้ เป็นต้น มาฝึกอบรมทำขนมปังด้านการผลิต และฝึกด้านการขาย เพื่อพัฒนาทักษะคนพิการให้มีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคม

Cafe


Tags: ,

Related Posts