เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ACC GO GREEN Season #2

ฝากข่าว โดย :

ACC GO GREENกิจกรรมแข่งขันประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด จัดโครงการประกวดแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ภายใต้แนวคิด “ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ”    โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประดิษฐ์ผลงานที่มุ่งแก้ปัญหาพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งล้อมอย่างยั่งยืน บ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัลเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล5,000 บาท
รางวัลเทคนิคนำเสนอยอดเยี่ยม 1 รางวัล4,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล3,000 บาท

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  https://acc-go-green.org/2023/02/acc-go-green-season-2/  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : accgogreen  สมัครวันนี้ถึง 24 มีนาคม 2566 (ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับสมัคร)

ที่มาของข่าว : acc1976.com  acc-go-green.org/