ACC เติมสุขล้นใจ มอบให้ผู้พิการ

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC)

รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขล้นใจ มอบให้ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้ผู้พิการ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ การซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดให้มีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ จำนวน 6 ครอบครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจผู้พิการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางสมัคร

คุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์  กรรมการผู้จัดการ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสาจำนวนกว่า 40 คน ได้ร่วมมือกัน ซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดในส่วนผนังบ้าน พื้นบ้าน โดยการฉาบปูน ปูกระเบื้อง ทาสี และซ่อมแซม ประตูหน้าต่างที่ชำรุดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะและปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้พิการจำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นผู้พิการที่มีปัญหาเดินไม่ได้และยังมีโรคประจำตัวอาศัยอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งรายได้มาจากการรับจ้างทำกับข้าวและการดัดผม จึงได้รับมอบอุปกรณ์ในการดัดผมจำนวนหนึ่งชุด ประกอบด้วยเก้าอี้ ชั้นวางอุปกรณ์แบบล้อเลื่อน กรรไกรซอยผมและผ้าคลุมดัดผม เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีรายได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่า ให้กับผู้พิการได้มีพลังใจในการดำเนินชีวิต

นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้บริหารกิจกรรม CSR ได้กล่าวว่า “ความสำเร็จ” ส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 ปี ของบริษัทฯ นั้นมาจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่ได้ให้ความสำคัญและมีวิสัยทัศน์กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้ง 4 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม การศึกษา สังคม และมนุษยชน  นอกจากนี้เรายังได้สร้างกลุ่มพนักงานจิตอาสาที่เข้มแข็ง พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

Related Posts