Home » ข่าวพีอาร์ » การศึกษานิวซีแลนด์ จัดเวิร์คชอปติวเข้มภาษาอังกฤษให้เยาวชนไทย

การศึกษานิวซีแลนด์ จัดเวิร์คชอปติวเข้มภาษาอังกฤษให้เยาวชนไทย

การศึกษานิวซีแลนด์ จัดเวิร์คชอปติวเข้มภาษาอังกฤษให้เยาวชนไทย

          นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมเวิร์คชอปติวเข้มภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆเยาวชนไทยอายุระหว่าง 10-18 ปี ที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาโดยเชิญ มิส.มิเชลล์ โมลลาร์ด ครูสอนภาษาอังกฤษ และศิลปะการแสดง จากประเทศนิวซีแลนด์  มาติวเข้มการพัฒนาทักษะการสนมนาภาษาอังกฤษ รวมถึงเทคนิคการเรียนเพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์  โดยมีน้องๆและผู้ปกครองให้ความสนใจร่วมงานกว่า 200 คน ณ ศูนย์นวัตกรรมภาษาอังกฤษ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) เมื่อเร็วๆนี้