Home » ข่าวพีอาร์ » กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

          กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ดร.นวลจันทร์ นนทสูติ มารดา นพ. บรรเจิด ดร. เสรี และพีรพล นนทสูติ วันที่ 9-15 กพ. เวลา 20.00 น. ณ วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง พิธีพระราชทานเพลิงศพ.วันที่ 16 กพ. เวลา 14.30 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานไตรลักษณ์ประตูม้า. อ.เมืองลำปาง