Home » ข่าวพีอาร์ » ข่าวด่วนครับ

ข่าวด่วนครับ

ข่าวด่วนครับ

          ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัว ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรมฯ ที่สูญเสียมารดา นางม่วย แซ่โค้ว กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 27 มิ.ย.-1 กค. เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 1

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ ฌาปนกิจ วันที่ 2 กค. เวลา 17.00 น.