Home » ข่าวพีอาร์ » 10 ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และทักษะจำเป็น ในอีก 5 ปีข้างหน้า รายงานจาก World Economic Forum 2020

10 ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และทักษะจำเป็น ในอีก 5 ปีข้างหน้า รายงานจาก World Economic Forum 2020

จากรายงาน World Economic Forum ฉบับล่าสุด เปิดเผยว่า การมาของ COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้มีการเปลี่ยนเเปลงทางเทคโนโลยีในสถานที่ทำงาน โดยตำเเหน่งงานของมนุษย์กว่า 85 ล้านตำแหน่งจะถูกทดเเทนด้วย “ระบบอัตโนมัติ” ภายใน 5 ปีข้างหน้า

World Economic Forum

อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ยังมีความต้องการใช้ทักษะความสามารถของมนุษย์ มาช่วยควบคุมเเละดูเเลในงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคลาวด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เเละธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเเละสิ่งเเวดล้อม

10 ประเทศที่มีพนักงานในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่จะตกงานในอีก 12 เดือนข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 คือสเปน 39% รัสเซีย 33% บราซิล 32% อาฟริกาใต้ 28% ชิลี 27% เปรู 26% อาเจนติน่า 25% อินเดีย 25% เม็กซิโก 22% และมาเลเซีย 20% ขณะที่ ประเทศที่มีพนักงานในวัยผู้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่จะตกงานในอีก 12 เดือนข้างน้อยที่สุด คือ จีนแผ่นดินใหญ่ 2% เนเธอแลนด์ส 3% เยอรมนี 4% สวีเดน 6% เบลเยียม และสหรัฐอเมริกาประเทศละ 7%

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF ทำการสำรวจครั้งนี้มีทั้งหมด 27 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ แคนาดา อังกฤษ เบลเยียม ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย ออสเตรเลีย อิตาลี บราซิล แอฟริกาใต้ สวีเดน ฝรั่งเศส เปรู เม็กซิโก จีน สเปน อาร์เจนตินา ชิลี ฮังการี เกาหลีใต้ ตุรกี ญี่ปุ่น โปแลนด์ มาเลเซีย และรัสเซีย

10 ทักษะที่จำเป็นที่ต้องมี ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WRF) รายงานว่าในปี 2025 คนจะตกงานกว่า 85 ตำแหน่งทั่วโลก โดย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์มากขึ้น
ซึ่ง ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ คนทั่งโลกต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพราะจากรายงานของ World Economic Forum คาดการณ์ว่าภายใน ปี 2025 โลกการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ “Double-Disruption” ทั้งจากโควิดและการใช้ระบบ Automation เข้ามาทดแทนการจ้างคน ผลกระทบนี้อาจทำให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน โดยจากการสำรวจพบว่ามีคนทำงานกว่า 50% ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับปี 2025 ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 4 กลุ่มด้วยหลักด้วยกันคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านคน ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการตัวเองที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้

อันดับ 1 Analytical thinking and innovation – ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม
อันดับ 2 Active learning and learning strategies – ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อันดับ 3 Complex problem-solving – ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
อันดับ 4 Critical thinking and analysis – ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
อันดับ 5 Creativity, originality and initiative – ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่
อันดับ 6 Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม
อันดับ 7 Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี
อันดับ 8 Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
อันดับ 10 Reasoning, problem solving and ideation – ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด
ทักษะที่จำเป็นที่ต้องมี ในอนาคต

World Economic Forum ยังได้คาดการณ์ 10 ตำแหน่งงานที่จะหายไป และอีก 10 ตำแหน่งงานที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นภายในอีก 5 ปีข้างหน้า อีกด้วย

10 ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะหายไป

– เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล – Data entry clerks
– เลขานุการฝ่ายบริหารและผู้บริหาร -Administrative and executive secretaries
– พนักงานบัญชีผู้ทำบัญชีเงินเดือน – Accounting, bookkeeping and payroll clerks
– นักบัญชีและคนตรวจสอบบัญชี – Accountants and auditors
– พนักงานประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน – Assembly and factory workers
– ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ – Business services and administration managers
– พนักงานบริการลูกค้า – Client information and customer service workers
– ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายปฎิบัติการ – General and operations managers
– ช่างกลและช่างซ่อมเครื่องจักร – Mechanics and machinery repairers
– พนักงานสต็อกสินค้า – Material-recording and stock-keeping clerks

10 ตำแหน่งงานที่คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้น

– นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล – Data analysts and scientists
– ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine learning – AI and machine learning specialists
– ผู้เชี่ยวชาญด้าน –  Big Data – Big data specialists
– นักการตลาดดิจิทัลและนักวางแผนกลยุทธ์ – Digital marketing and strategy specialists
– ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ – Process automation specialists
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ – Business development professionals
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล – Digital transformation specialists
– นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล – Information security analysts
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน – Software and applications developers
– ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of things – Internet of things specialists
ตำแหน่งงาน

Related Posts