Home » ข่าวบันเทิง » “The X files เปิดแฟ้มลับคนเจนเอ็กซ์”

“The X files เปิดแฟ้มลับคนเจนเอ็กซ์”

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด รุ่น 13A (Part Time) วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ นักการตลาด นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาการตลาดเชิงอภิปรายครั้งที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง “The X files เปิดแฟ้มลับคนเจนเอ็กซ์” ที่ชั้น 6 ห้อง 603 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หรือที่เรารู้จักกันในนาม Extraordinary Generation  คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2507-2518 เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างกลุ่มคน Baby Boom และ Generation Y  ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีความแตกต่างกันตามสภาวะแต่ละช่วงเวลาที่เกิดและเติบโต ส่งผลให้คนแต่ละกลุ่มวัยนั้นมีวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามสิ่งที่พบเจอมา ประสบการณ์ร่วมที่น่าสนใจหลายอย่างของคนรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง “พฤษภาทมิฬ” หรือเศรษฐกิจโลกที่สั่นคลอน “ฟองสบู่แตก” ส่งผลต่ออำนาจการใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อนักการตลาดเป็นอย่างยิ่ง

โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับข้อมูลเจาะลึกรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งในด้านกิจกรรม ความสนใจและทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเจนเอ็กซ์  กลุ่มคนที่กำลังจะก้าวเข้ามามีอิทธิพลและชี้นำแนวทางของประเทศ พร้อมค้นพบกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างแรงดึงดูดสำหรับคนกลุ่มนี้ได้อย่างตรงใจ สำหรับช่วงท้ายของการสัมมนาร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดกับกลุ่มคนเจนเอ็กซ์ ที่จะมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์รูปแบบเฉพาะตัวในการเข้าถึงกลุ่มคนเจนเอ็กซ์อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

เฟซบุค http://www.facebook.com/theXfilesmarketing ลงทะเบียนแบบออนไลน์ทีhttp://bit.ly/Register_thexfilesmarketing หรือ genx.mkting@yahoo.com