มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรุงเทพมหานคร 2010

ฝากข่าว โดย :

PR NEWSหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2010” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครมีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้าและเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนอย่างแพร่หลายภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วาทินี วิเชียรนุกูล โทร.082-790-0637  / จักรพงศ์ ยาพรม โทร.081-458-8887