Home » ข่าวพีอาร์ » “ไวไว” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ใน “งานราตรีสีฟ้าเภตราคืนถิ่น 2020”

“ไวไว” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ใน “งานราตรีสีฟ้าเภตราคืนถิ่น 2020”

“ไวไว” สนับสนุนผลิตภัณฑ์

ใน “งานราตรีสีฟ้าเภตราคืนถิ่น 2020”

           นางสาวนิรชา บุญจิตธรรม (ที่ 4 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวไว” ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานคืนสู่เหย้า “ราตรีสีฟ้า เภตราคืนถิ่น 2020” โดยมี นางทิพวรรณ์ วุฑฒิสาร (ที่ 5 ซ้าย) อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบและให้การต้องรับ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้