ไวไว ร่วมเสริมแรงศรัทธา ในงานบุญครั้งใหญ่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย งานมาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565

ฝากข่าว โดย :

งานมาลัยข้าวตอก

งานมาลัยข้าวตอก
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ส่งเสริมพลังศรัทธาช่วงเทศกาลมาฆบูชา ร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มาของก่อกำเนิดจากพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวพุทธ สู่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีบุญหลวง หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่จัดขึ้นในห้วงวันมาฆบูชาของทุกปี โดยชาวอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมกันร้อยมาลัยข้าวตอกถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะมีการแห่พวงมาลัย ทั้งมาลัยแบบสายฝนและมาลัยแบบข้อ โดย มาลัยข้าวตอก จะสื่อความหมายแทน ดอกมณฑารพ ที่เป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ จะบานและร่วงโรยเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และวันที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เท่านั้น ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันปรินิพพาน ดอกมณฑารพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเสมือนความเสียอกเสียใจ พิไรรำพันต่อการเสด็จดับขันปรินิพพานฯ เหล่าพระภิกษุตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการบูชา เพราะถือว่าข้าว เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ ต่อมามีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัย ตลอดจนมีการจัดประกวดความสวยงาม เป็นที่มาของ “มาลัยข้าวตอก” สืบมา

งานมาลัยข้าวตอก

ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมสืบสานและสนับสนุนประเพณีทรงคุณค่าในท้องถิ่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวจึงส่งทีม “ทำวันนี้ ทำไวไว” มุ่งสู่เมืองยโสธร เพื่อเสริมแรงศรัทธาแก่พี่น้องตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ฯ แก่เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญไปกับพี่น้องชาวมหาชนะชัย นอกจากนี้ ยังขนพาเหรดสินค้าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ พร้อมของขวัญที่เลือกสรรมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะตลอดงาน 5 วันรวด ถือเป็นการคืนกำไรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในประเพณีที่จัดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวในโลกครั้งนี้

สำหรับงานมาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 นี้ ในงานมีการประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแสดงแสง สี เสียง การประกวดธิดามาลัยข้าวตอก ขบวนรถตกแต่งมาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การจำหน่ายสินค้า OTOP สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลก เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับวิถีวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยภายในงานจะมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

งานมาลัยข้าวตอก

ติดตามข่าวสารดี ๆ พร้อมภารกิจต่างๆ บนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์พลังเพื่อสังคม โดย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ได้แล้วที่ www.waiwai.co.th / Facebook: waiwaiinstantnoodle / Instagram: waiwai_instantnoodle และ Youtube Chanel: WAIWAI