“ไทยเบฟ” สนับสนุน “วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกฯ” จัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์”

ฝากข่าว โดย :

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันที่ 31 มกราคม 2556

“ไทยเบฟ” สนับสนุน “วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกฯ” จัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์”

สานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ไทย-สปป.ลาว

 

                    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์” เพื่อสานสัมพันธภาพด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีระหว่างประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว         

                                                  

                        นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัย ดุยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการดนตรี วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์” โดยมี นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันก่อน

 

                        คอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์” บรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ TPO แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถของเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย         นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า “หนึ่งในนโยบายสำคัญของ    ไทยเบฟ คือการสนับสนุนความสามารถของเด็กไทยด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่งเราให้การสนับสนุนวง TPO อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา”

 

                        “คอนเสิร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีไทย-สปป.ลาว โดยใช้ดนตรีซึ่งเป็นสื่อสากลสานสัมพันธ์ ถ่ายทอดผ่านวง TPO ซึ่งเป็นวงดนตรีออเครสตร้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเวทีนานาชาติ รวมถึงเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วในระดับสากล ที่สำคัญคือได้รับเกียรติจาก ท่านบัวเงิน ชาพูวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว มาขับร้องเพลงพิเศษให้แก่ผู้ชมอีกด้วย ไทยเบฟเชื่อว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นโอกาสที่แต่ละประเทศจะได้นำเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละปรเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แต่จะเห็นได้ว่าในความแตกต่าง เราสามารถเชื่อมโยงให้มีความไพเราะเป็หนึ่งเดียวกัน นอกจากการแสดงคอนเสิร์ตที่ สปป.ลาวแล้ว ไทยเบฟ และ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย มีแผนที่จะจัดการแสดงในลักษณะดังกล่าวที่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย” นายวิเชฐ กล่าวปิดท้าย

 

                        รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัย ดุยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการดนตรี วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การไปจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เรานำวงออเครสตร้าชุดใหญ่ไปแสดงในประเทศลาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านวัฒนธรรมดนตรีของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยนำเพลงที่ได้รับความนิยมจากประชาชนใน สปป.ลาว มาเรียบเรียงใหม่ ในรูปแบบคลาสสิก เช่น เพลงลาวดวงเดือน รวมถึงเพลงพื้นบ้านของลาวหลากหลายแนว มาเรียงร้อยเป็นทำนอง เวียงจันทน์สวีท ไม่ว่าจะเป็นเพลงโอ้ดวงจำปา บ้านแม่เรา กุหลาบปากซัน และที่พิเศษสุดจะมีการแสดงเพลงไวโอลินคอนแชร์โต้ ของ                         กร รุ่งเรืองชัย ซึ่งเป็นนักเรียนของวิทยาลัยดุริยาคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงศักยภาพในของนักดนตรีไทยในระดับนานาชาติอีกด้วย

 

                        ด้าน นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย กล่าวถึงการร่วมมือจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “คอนเสิร์ตมนต์เวียงจันทน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ถือเป็นครั้งแรกสำหรับการร่วมแสดง ระหว่างศิลปินลาวและไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างลาว-ไทย และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงกันมายาวนาน  อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน นโยบายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำลังขยายตัว โอกาสครั้งนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีและมีความสำคัญยิ่ง ในการตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ริเริ่มจัดงานคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้  สถานทูตฯ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จต่อไป”

 

                        วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย มีกำหนดเดินทางไปยัง สปป.ลาว ในวันศุกร์ที่             1 มีนาคม 2556 โดยจะนำความรู้ทางด้านดนตรีไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนลาว ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติลาว ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หลังจากนั้นจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในเวลา 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

                        คอนเสิร์ต “มนต์เวียงจันทน์” จะนำบทเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบเพลงคลาสสิก โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นของขวัญแด่ ผู้มีเกียรติของรัฐบาล ทูตานุทูต นักธุรกิจ และผู้สื่อข่าวนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลาวดวงเดือน  มนตราเวียงจันทน์ หลวงพระบาง  ดวงจำปา  เวียงจันทน์เมืองงาม  บ้านแม่เรา กุหลาบปากซัน รวมถึง การแสดงเดี่ยวไวโอลินของ นายกร รุ่งเรืองชัย นักไวโอลินดาวรุ่งของเมืองไทยในบทเพลง Violin Concerto in E minor, op.64 ผลงานการประพันธ์ของ Felix Mendelssohn

 

**************************************************