โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง รับประกาศนียบัตร Free COVID Setting จากอธิบดีกรมอนามัย

ฝากข่าว โดย :

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 10 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง และณัฐนนท์ จอมใจ (คนที่ 11 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสแผนกห้องอาหาร โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้การต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (คนที่ 9 จากซ้าย) อธิบดีกรมอนามัย และคณะสำนักงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสให้เกียรติเข้าพักและเข้าร่วมประชุมสัมมนา พร้อมมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID Free Setting (Thai Stop Covid 2 Plus) ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง