โรงแรมแคนทารี อยุธยา รับรางวัลดีเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมแคนทารี อยุธยา

อรุชา บัญชรนันทชัย  (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี อยุธยา พร้อมด้วย สุวัฒน์ ธำรงค์วงศ์วิทย์

 (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าแผนกครัว, ธิติมา ปาละพันธุ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกห้องอาหาร, ยิ่งยศ สิมี (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกต้อนรับ, สุพรรษา ตั้งวิทยากุล (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ, สรารัตน์ เข็มมณี (คนที่ 6 จากซ้าย) พนักงานสำรองห้องพัก และ เจษฎา งามปลื้ม (คนที่ 7 จากซ้าย) หัวหน้าแผนกต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมแคนทารี อยุธยา ได้รับรางวัลดีเยี่ยม The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา อีกด้วย

The Best of SHA Awards 2021 รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่น