Home » ข่าวพีอาร์ » โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ แบบ New Normal

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ