Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(คนซ้าย) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังความคิดเห็น การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Related Posts