Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน (คนกลางขวา)

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Related Posts