โรงแรมเซ็นทรา ต้อนรับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โรงแรมเซ็นทรา

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (คนซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต (คนขวา) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพทนายความอาสา ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชนและที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ