โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกโรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ

คุณกาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2564 บัณฑิต รุ่นที่ 42, มหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ