โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ บริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ บริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้บริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565