โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วย พนักงานโรงแรมฯ เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะ เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2566 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ นพพร วุฒิกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

 

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ บุษบา โชคสุชาติ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

.

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ ไพลิน กองพันธ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน