โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Safety Health Administration Plus): SHA+

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ “(Safety Health Administration Plus): SHA+” จาก เจนวิทย์ ผลิศักดิ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน