Home » ข่าวพีอาร์ » โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา ส่งมอบโครงการสร้างสาธารณูปโภค แก่โรงเรียนห้วยใหญ่

โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา ส่งมอบโครงการสร้างสาธารณูปโภค แก่โรงเรียนห้วยใหญ่

Handover Project Huay Yai School

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 พนักงานและคณะผู้บริหารโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา นำโดย มร. จอร์จ คาร์ลอส สมิธ ผู้จัดการทั่วไป จัดพิธีส่งมอบโครงการสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่โรงอาหาร ห้องครัว อ่างล้างมือ และบริเวณจัดกิจกรรม ให้กับโรงเรียนห้วยใหญ่ นำโดยนายวิโรจน์ อำพรวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมTake Time to Be Kind หรือ ให้เวลาเกื้อกูลกันของทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา

โครงการโรงเรียนห้วยใหญ่นี้เป็นหนึ่งในโครงการการกุศลประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน และองค์กรต่างๆ ที่ขาดแคลน รายได้ที่ได้จากโครงการประจำปี 2555 ทั้งหมดเป็นจำนวน 1,443,636 บาท ซึ่งได้จากการบริจาคโดยตรง การจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล การประมูล กล่องบริจาค การจำหน่ายเสื้อการกุศล และการปัดเศษเงินในบิลที่ห้องอาหารและบาร์ ของโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา และเงินจำนวน 940,000 บาท ได้ถูกนำไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนห้วยใหญ่นี้

ส่วนรายได้จากการกุศลของปี 2555 ส่วนอื่นๆ เงินจำนวน 100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 900,000 บาท สำหรับรถกระบะ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 2

Take Time to Be Kind เป็นหนึ่งในคติพจน์ ที่พนักงานและผู้บริหารทุกคนร่วมแรงร่วมใจ และปฏิบัติตาม โดยที่เรานำคติพจน์นี้มาปฏิบัติในทุกอย่าง ทุกวันที่เราทำ และผ่านกิจกรรมการกุศลต่างๆ ทั้งที่ริเริ่มโดยฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นนอล และโครงการที่ทางฮาร์ดร็อคพัทยาริเริ่มขึ้นเอง เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่ขาดแคลน

คำมั่นสัญญาและความรักในการบริการของพนักงานโรงแรมและคาเฟ่ทุกคน จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำธุรกิจนี้ได้ แต่สิ่งที่เป็นตัวนำทางของพวกเราคือความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ Take Time to Be Kind หรือให้เวลาเกื้อกูลกัน Love All Serve All หรือรักทุกคนบริการทุกคน All is One หรือทุกคนคือหนึ่งเดียว  และ Save The Planet หรือรักษ์โลก และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดูแลจิตวิญญาณของพวกเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://pattaya.hardrockhotels.net หรือเฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya

Handover Project (1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กาญจนา งามกาหลง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
E-mail: marcommgr.pty@hardrockhotels.net
ภัสร์วิภานุช คุณาวนุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
E-mail: marcom.pattaya@hardrockhotels.net
โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา
429 ม.9 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ชลบุรี 20150
โทร:  +66 38 428755-9 แฟกซ์: +66 38 427212
Website: www.hardrockhotels.net Website: www.hardrockhotels.net