NPS สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัดนาน้อย

ฝากข่าว โดย :

โรงเรียนวัดนาน้อย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มอบงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารแก่โรงเรียนวัดนาน้อย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อซ่อมแซมโรงอาหารที่ทรุดโทรมให้เยาวชนได้มีโรงอาหารที่สภาพสมบูรณ์ และปลอดภัยในการใช้งานของโรงเรียนต่อไป