โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์ทำแผล รวมทั้ง แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครบครันยิ่งขึ้น