ไดกิ้น สนับสนุนอุปกรณ์วิจัย โครงการปรับปรุงระบบอากาศฯ มจธ. สร้างอากาศสะอาดลดการแพร่เชื้อ ในอาคารหน่วยงานรัฐ

ฝากข่าว โดย :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไดกิ้น สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย ในโครงการปรับปรุงระบบอากาศและการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี 

ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อต่อยอดสร้างอากาศสะอาดให้กับอาคารหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่การบริการประชาชน ให้สามารถดำเนินงานต่อได้โดยช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพร้อมขับเคลื่อนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป

มร. ไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ตลอด 3 ปีหลังมานี้ มีการพบว่าสามารถติดต่อได้ทั้งจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง และการกระจายในอากาศรูปแบบของ Airborne ทำให้ภาครัฐหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาและยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่การบริการประชาชน ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบการระบายอากาศในอาคาร เพื่อสร้างอากาศสะอาดที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อในสถานที่ที่เป็นแหล่งขับเคลื่อนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

“ความสำคัญของมาตรการนี้ ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้มีการริเริ่มทดสอบการปรับปรุงพื้นอาคารประเภทต่าง ๆ และทำให้ไดกิ้นเห็นถึงศักยภาพในการสร้างระบบปรับอากาศและระบบการระบายอากาศที่มีมาตรฐานมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เข้าสนับสนุนมอบอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยให้กับ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อใช้ในโครงการการปรับปรุงระบบอากาศและการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี และการปรับปรุงระบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในห้องทำงาน”

งานวิจัยโครงการปรับปรุงระบบอากาศฯ ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะมีการดำเนินงานก่อนต่อยอดนำไปปรับใช้ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่บริการประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน โรงพยาบาล รวมถึงสนามบิน ที่เป็นประตูด่านแรกของการเดินทางข้ามพื้นที่ เพื่อเป้าหมายในการสร้างอากาศสะอาดแก่ผู้ที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ โดยไม่ต้องลดปริมาณผู้ใช้งานในอาคาร ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้วิกฤต และแผนงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

“ไดกิ้นได้ตระหนักและมีจุดมุ่งหมายที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน เรามีการมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณภาพอากาศ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงสะท้อนได้ถึงความมุ่งหวังของ ไดกิ้น ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนมีสุขภาพดี มีคุณภาพอากาศที่ดี เราพร้อมดูแลทุกลมหายใจและส่งมอบอากาศสะอาดเพื่อคนที่ทุกคนห่วงใยที่สุด ตามคอนเซปต์ ‘Perfecting the air’ ปรับทุกอากาศให้สมบูรณ์แบบมร. ไดสุเกะ กล่าวตอนท้าย