แสดงความยินดีปิดขายหุ้นกู้ NPS 5,000 ล้านบาท

ฝากข่าว โดย :

แสดงความยินดีปิดขายหุ้นกู้ NPS 5,000 ล้านบาท

    นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (ที่ 3จากขวา) และนายสมเจตน์หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต (ที่ 2 จากขวา) ร่วมมอบโล่แสดงความยินดีแก่ นายสิทธิพร รัตโนภาส ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ในกลุ่ม ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ในโอกาสปิดการจำหน่ายหุ้นกู้NPS มูลค่า 5,000 ล้านบาท ทั้งหุ้นกู้อายุ 3.5 ปีและหุ้นกู้อายุ 5 ปี ด้วยยอดจองสูงเกินเป้าหมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้