แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมงานประชุม การพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี UNFPA

ฝากข่าว โดย :

 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ได้รับเชิญจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Population Fund (UNFPA) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย หนึ่งในองค์กรด้านแรงงานเข้าร่วมประชุมและนำเสนอมุมมองพร้อมการสะทอนประสบการณ เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันในปี 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้