เอสเอสไอร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ฝากข่าว โดย :

เอสเอสไอร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จาก นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 

SSI jointly contributed money into Mae Khong Phandin (Mother of the Nation) Fund  

Mr. Chalermchai Sri-on, Labor Minister, received money of Baht 500,000 from Mr. Nava Chantanasurakon, Vice President – Public Affairs and Social Responsibility Division, Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, or SSI, to contribute into Mae Khong Phandin (Mother of the Nation) Fund with objectives to support prevention and correction operations of narcotics problems in villages/communities to respond to the royal wish and to contribute to the charity fund started by Her Majesty Queen Sirikit, due to the occasion of the 78th Anniversary of the Queen’s Birthday

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักประชาสัมพันธ์ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
คุณรุ้งกาญ คุณน้ำผึ้ง  คุณสราวุธ และ คุณผดุงศักดิ์  
โทรศัพท์ 02- 238-3063 ต่อ 1327,1302, 1320 และ 1309
www.ssi-steel.com